חוג בלט מתנ״ס להבים

בהדרכת: בתיה יונה

Lehavim Ballet Company

Instructor: Batya Yona